Moja specjalizacja to:

  • Radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, psychoedukacja z tematyki kryzysu.
  • Zarządzanie celami, praca nad wytrwałością, psychologia sukcesu, przekonania.
  • Kreowanie wizerunku osobistego i organizacyjnego, autoprezentacja.
  • Efektywne uczenie się, techniki pamięciowe, mapy myśli.
  • Perswazja, czyli wpływ bez manipulacji (biała perswazja). Wykrywanie manipulacji (np. w mediach), techniki negocjacyjne.
  • Twórczość, kreatywne myślenie.
  • Rozwój osobisty, efektywność osobista, odkrywanie własnego potencjału.
  • Przywództwo – jako inspirowanie i wyzwalanie potencjału osób.
  • Tworzenie zespołu, budowanie i wzmacnianie ducha zespołowości.
  • Zarządzanie zmianą, praca z nawykami.

 

Wszystkie treści przekazywane na moich szkoleniach oparte są o wyniki najnowszych badań naukowych.

 

 

 

Jeśli chcesz, poprowadzę szkolenie z wybranej tematyki dla Ciebie lub Twojej organizacji. Napisz.