Coaching kryzysowy

Jest formą wsparcia skierowaną do osób przejawiających kryzys, której celem jest pomoc w nauczeniu się albo odkryciu strategii radzenia sobie. Pozwala na odzyskanie równowagi emocjonalnej, poczucia bezpieczeństwa i zredukowanie lęku, a przede wszystkim na przepracowanie problemu wynikającego z sytuacji kryzysowej.

Ze względu na rozwojowy potencjał kryzysu kolejnym etapem pracy z klientem jest coaching, podczas którego wykorzystujemy zdobyte doświadczenia i umiejętności do pracy nad nowymi celami do zrealizowania, nad wizją i rozwojem siebie.

Komu pomagam?

Pomagam osobom, które doświadczają różnego rodzaju kryzysów i trudności.

 • Wynikających z chronicznego stresu;
 • Związanych z wypaleniem zawodowym;
 • Związanych z wypaleniem życiowym, np. wypaleniem rolą (np. rolą matki, rolą gospodyni domowej, rolą męża, rolą studenta);
 • Wynikających z pracoholizmu;
 • Których podłożem jest mobbing;
 • Wynikających z konfliktu ról;
 • Wynikających ze straty (żałoba, choroba, utrata pracy);
 • Wynikających z konfliktów w środowisku pracy i poza nim;
 • Związanych ze zmianą;

Zapraszam także osoby, które chcą pracować nad realizacją celów, ale doświadczają różnego rodzaju trudności.

Jakie są objawy kryzysu?

Objawów kryzysu jest bardzo wiele, są one często niespecyficzne. Kryzys wpływa zarówno na funkcjonowanie psychiczne, emocjonalne jak i fizyczne. Osoba przechodząca kryzys m.in.:

 • Ma poczucie utraty kontroli nad życiem i nie potrafi jej przywrócić.
 • Ma problemy z postawieniem celu. Wie czego nie chce, ale nie wie czego chce.
 • Ma problem z przetwarzaniem bodźców, własnej wiedzy i własnego doświadczenia.
 • Nie dostrzega zasobów. Czasami nie potrafi sobie nawet wyobrazić, że ma jakiś zasób.
 • Ma trudności z pracą nad wizją.
 • Ma problemy z samodzielnym ułożeniem planu – np. jak boli głowa to nie chce się planować wyjścia do teatru.
 • Ma ograniczone możliwości działania.
 • Często nie jest w stanie zauważyć zmiany.
 • Podejmuje emocjonalne decyzje.

 

Umów się na pierwsze spotkanie.