Krótkie podsumowanie 2016 roku

Kończący się rok to ponad 750 godzin pracy z prawie 120 klientami indywidualnymi w ramach poradnictwa psychologicznego, coachingu klasycznego i coachingu kryzysowego. Rola trenera i nauczyciela akademickiego także przyniosły mi nowe doświadczenia. Cenne szkolenia pozwoliły mi zdobyć kwalifikacje akredytowanego coacha kryzysowego i coacha kryzysowego w biznesie. Rok 2017 także zapowiada się interesująco i pracowicie 😉

Szkolenie: „Jak skutecznie budować biznes usług coachin­gowych?”

Jak skutecznie budować biznes usług coachin­gowych?” to tytuł ostat­niego szkole­nia, które real­i­zowal­iśmy w ramach Pol­skiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego (PTCK). W kam­er­al­nym gronie zgłębial­iśmy tajniki skutecznego roz­woju biz­nesu coachin­gowego w Polsce. Szkole­nie prowadził Piotr Łabuz.

Zoatałam członkiem Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Coachingu Kryzysowego jest dla mnie naturalną konsekwencją mojej decyzji o pracy jako coach kryzysowy. Jako psycholog mam pełną świadomość, że trzeba dokształcać się i rozwijać przez całe życie. Tutaj będę mogła współpracować z najlepszymi coachami kryzysowymi w Polsce i wymieniać się doświadczeniami oraz podejmować wspólne projekty na polu zawodowym. Cieszę się na tą współpracę.

Cykl szkoleń dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Zakończyłam ostatnio cykl szkoleń dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu gmin Piaski, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków i Wólka. Łącznie było to 330 godzin dla 180 osób. Podejmowaliśmy tematy pomocne przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz organizacji pozarządowej, pobudzające podejście przedsiębiorcze i rozwój organizacji.

Konkurs Global Management Challenge Poland 2011

Zakończyłam właśnie pracę jako koordynator przy polskiej edycji międzynarodowej symulacji biznesowej Global Management Challenge 2011. Do moich zadań należała aktywna promocja projektu na uczelni oraz zachęcanie studentów do udziału w konkursie. Trzymam kciuki za wszystkich studentów w kolejnych etapach konkursu 🙂

Polska Szkoła Human Resources

Weekend w Motyczu Leśnym z ambitnymi i pełnymi pasji ludźmi. Trenowaliśmy umiejętności trenerskie i coachingowe. Szkolenie organizowane było przez AEGEE Lublin. Bardzo produktywny czas w dobrym towarzystwie 🙂

Dni Dyskusji Studenckich

„Dni dyskusji studenckich – wyzwania i możliwości – co studenci mogą zrobić, by konkretnie zmieniać Polskę!” to konferencja organizowana przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL. Wraz z innymi studentami uczestniczyłam w dyskusji na temat obecnego stanu szkolnictwa wyższego oraz jego zmian w najbliższych latach – zarówno tych planowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i tych wymuszonych przez Unię Europejską.

Szkolenie: „Development Centre”

W ramach projektu „Jak to się robi w biznesie, czyli dni HR i PR” prowadziłam ostatnio szkolenie w Lublinie z metody Development Centre. Projekt zorganizowany przez Koło Naukowe Psychologów UMCS miał na celu podniesienie kwalifikacji studentów psychologii, by lepiej poradzili sobie na rynku pracy.

Projekt: „Ocena poziomu kompetenji managerskich małych i średnich firm” – M-ASTRA

Zakończyłam właśnie pracę w projekcie badającym managerów małych i średnich firm realizowanym w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci (Transfer innowacji)”. Moją rolą było wyszukiwanie managerów chętnych do udziału w badaniach oraz prowadzenie badań. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie firmom wsparcia w zakresie oceny potrzeb szkoleniowych oraz przygotowania i wdrażania zindywidualizowanych planów szkoleń. Koordynatorem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Coaching i jego zastosowanie

Kurs coachingu był moim pierwszym (poza studiami psychologicznymi) krokiem do kariery wziętego coacha. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia procesu coachingu. Organizatorem kursu był Instytut Rozwoju Biznesu przy Fundacji – Centrum Prywatyzacji.