Szkolenie: „Jak skutecznie budować biznes usług coachin­gowych?”

Jak skutecznie budować biznes usług coachin­gowych?” to tytuł ostat­niego szkole­nia, które real­i­zowal­iśmy w ramach Pol­skiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego (PTCK). W kam­er­al­nym gronie zgłębial­iśmy tajniki skutecznego roz­woju biz­nesu coachin­gowego w Polsce. Szkole­nie prowadził Piotr Łabuz.