Artykuł: „Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS”

Bąk W., Łaguna M., Bondyra-Łuczka, E. (2015).  Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS. Psychologia społeczna, 1(32), 84-99.