Cykl szkoleń dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Zakończyłam ostatnio cykl szkoleń dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu gmin Piaski, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków i Wólka. Łącznie było to 330 godzin dla 180 osób. Podejmowaliśmy tematy pomocne przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz organizacji pozarządowej, pobudzające podejście przedsiębiorcze i rozwój organizacji.