Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w pracy i w organizacji: perspektywa psychologiczna”

Bondyra-Łuczka E., Filipiuk D. (2011). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w pracy i w organizacji: perspektywa psychologiczna”. Lublin, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji.