Artykuł: „Osiągnięcia członków PSPO: Książka „Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna”

Bondyra-Łuczka E., Filipiuk D. (2011). Osiągnięcia członków PSPO: Książka „Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna”. Lublin, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji.