Plakat: „Wolny strzelec na rynku pracy: uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne tej formy zatrudnienia”

Bondyra E. (2011, lipiec). Wolny strzelec na rynku pracy: uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne tej formy zatrudnienia. Plakat przedstawiony podczas sesji naukowej „Różne aspekty jakości życia człowieka we współczesnej psychologii”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.