Dni Dyskusji Studenckich

„Dni dyskusji studenckich – wyzwania i możliwości – co studenci mogą zrobić, by konkretnie zmieniać Polskę!” to konferencja organizowana przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL. Wraz z innymi studentami uczestniczyłam w dyskusji na temat obecnego stanu szkolnictwa wyższego oraz jego zmian w najbliższych latach – zarówno tych planowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i tych wymuszonych przez Unię Europejską.