Projekt: „Ocena poziomu kompetenji managerskich małych i średnich firm” – M-ASTRA

Zakończyłam właśnie pracę w projekcie badającym managerów małych i średnich firm realizowanym w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci (Transfer innowacji)”. Moją rolą było wyszukiwanie managerów chętnych do udziału w badaniach oraz prowadzenie badań. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie firmom wsparcia w zakresie oceny potrzeb szkoleniowych oraz przygotowania i wdrażania zindywidualizowanych planów szkoleń. Koordynatorem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.