Coaching i jego zastosowanie

Kurs coachingu był moim pierwszym (poza studiami psychologicznymi) krokiem do kariery wziętego coacha. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia procesu coachingu. Organizatorem kursu był Instytut Rozwoju Biznesu przy Fundacji – Centrum Prywatyzacji.